Posutp při nehodě

NehodaJak posutopovat při dopravní nehodě?

Pokud způsobíte dopravní nehodu musíte nejdříve zjistit zda je někdo zraněn a poskytnout první pomoc. Pokud to situace vyžaduje, zavolatejte pomoc a zajistěte místo dopravní nehody. V případě že nebyl nikdo zraněn a jedná se pouze o poškození vozidla, zjistěte rozsah způsobených škod.

 

Policii je nezbytné k nehodě přivolat v případě, že:
- došlo ke zranění nebo usmrcení osob
- škoda vzniklá při nehodě přesáhla 50 000 Kč
- nedohodli jste se s druhým účastníkem na zavinění
- došlo ke škodě vzniklé na majetku třetí osoby
 

V případě, že vzniklá škoda nepřesáhla 50 tis. Kč, při nehodě nebyl nikdo zraněn a dohodli jste se z dalším účastníkem na zavinění, pak není třeba policii volat. Je však Vaší povinností poskytnout poškozenému (případně i dalším zájemcům z řad účastníku dopravní nehody) údaje potřebné pro uplatnění práva na náhradu škody a oznámit nehodu pojišťovně. Pojišťovna se pak postará o náhradu škody. Pokud byla způsobena škoda Vám, opiště si od druhé účastníka dopravní nehody, údaje z občanského průkazu a dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu.

 

Informace, které od Vás bude vyžadovat pojišťovna:
- Jméno, příjmení a bydliště majitele vozidla a řidiče vozidla, pokud se neshodují
- Státní poznávací značku a typ vozidla
- údaje pojišťovny u které je viník pojištěn (povinné ručení) - název, sídlo, číslo pojistné smlouvy
- pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
 

Dále je dobré uzavřít písemně dohodu o zavinění podepsanou oběma stranami. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká. Také je vhodné pořídit fotografie popřípadě nakreslit plánek situace, pro usnadnění průběhu likvidace škod pojišťovnou. V případě že přivoláte policii, zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k hromadné nehodě (výstražný trojúhelník). Vozidla nepřemisťujte ani s nimi jinak nemanipulujte, aby mohla být nehoda řádně vyšetřena státními orgány.

V případě, že jste si potřebné údaje neopsali, ale znáte spz můžete k nalezení viníka nehody využít služby online vyhledávání údajů o pojištěnci podle spz České kanceláře pojistitelů.

 

Detailní informace o postupu při dopravních nehodnách nalezntete také na stránkách ČSOB Pojištovny

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.